အားဖြည့် Endotracheal Tubes (ခံတွင်း/နှာခေါင်း) (လက်ဖြင့်/မပါပဲ)